Trka za izlečenje, za žene koje se bore sa rakom dojke