Pica nikada ne može da dosadi, ali da li je zdrava?