SREBRO U MEDICINI: Od mita do neoborivih naučnih dokaza