Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama – 5. maj