Tikvice u SMUTIJU, izvor kalijuma i vitamina A i C