Zemlja u kojoj lekari uz lekove prepisuju boravak u prirodi